0,,15839817_303,00

Zašto treba smanjiti akcize na naftu

Benzin u Srbiji je preskup. Cene su nerealne. Akcize su prosto mafijaške. Kako stručnjaci na vlasti ne znaju šta u ekonomiji znači “elastičnost tražnje” objasniću ukratko, i zašto su ovoliko veliki porezi (akcize) loša stvar, naročito za budžet Republike Srbije.

Ukratko, elastičnost tražnje pokazuje koliko je neka roba ili usluga podložna promeni cene. Naprimer, ako povećate cenu hleba sa 50 na 60 dinara (20%), a tražnja se smanji za 5% vi dakle ostvarujete 15% poveću zaradu. Što je jako lepo. To znači da hleb kao roba ima malu elastičnost tražnje. Isto tako i luksuzne jahte. Ako povećate cenu jahte sa 450.000 eur na 600.000 eur (33%), tražnja će opasti za možda 5% do 10% i prodavac jahti će i dalje zarađivati između 23% i 28% više. Jer, jahta je luksuzna roba i nema veliku elastičnost tražnje.

Cenovna elastičnost tražnje je mera koja pokazuje koliko tražena količina nekog dobra reaguje na promenu cene tog dobra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22093_6_ff

Ali, šta se dešava sa naftom? Pa, iskustvo u celom svetu, ali i u Srbiji naročito je pokazalo da nafta ima izraženu elastičnost tražnje. U svetu ljudi prodaju stanove i kupuju nove blizu posla kako bi smanjili potrošnju benzina. Više se voze gradskim prevozom. U Srbiji, siromašnoj i bednoj zemlji, to je još izraženije. Možda se ne prodaju stanovi kako bi bili bliže poslu, ali svakako se kola manje voze, i više se koristi gradski prevoz. Davne 2010. godine prodaja benzina je opala za neverovatnih 40%! Ista je priča i ove 2014. godine. Prodaja opada, a time i punjenje budžeta Srbije. 

Ono što stručnjaci na vlasti (kako stari tako i novi) ne shvataju je upravo ono o čemu ovde razgovaramo. O Elastičnosti tražnje. O suštini ekonomije. Svaki kvaziekonomista može razmišljati na banalan način: “Povećaj cenu i više ćeš zarađivati”. Pa, nije baš tako.

I stoga, možemo zakljućiti da je važno što pre smanjiti akcize na benzin kako bi prodaja skočila a time i punjenje budžeta republike Srbije.

0,,15839817_303,00

Autor: Darko Vidić aka Zverko

  • micons

    Smanjiti nego sta! Ova bagra navlasti samo dize namete, od cega da zivimo?